PuL

Information enligt personuppgiftslagen

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är AmTrust Nordic AB.

Personuppgifterna används för det första för att kunna administrera och fullgöra avtal som ingåtts eller kommer att ingås med AmTrust Nordic AB. Vidare används personuppgifterna för att uppfylla skyldigheter enligt lag och andra författningar, till exempel Försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens författningar och skattelagstiftningen. Personuppgifterna används också för exempelvis premieberäkning, statistik, marknadsföring, skadereglering och förebyggande av skador.

Dina adressuppgifter och grundläggande sparande- och försäkringsuppgifter hanteras i ett kundregister för administration av bland annat automatisk adressuppdatering, samordning av information till dig samt för marknadsföring. Uppgifterna lämnar du huvudsakligen själv, men de kan kompletteras med uppgifter från registerkällor som folkbokföringsregister, fastighetsregister och kreditupplysningsregister.

Om du upptäcker fel i registrerade uppgifter, vänd dig till AmTrust Nordic AB på nedanstående adress eller skriv till personuppgiftsombud@amtrustgroup.com.

För utdrag ur AmTrust Nordic AB register skriver du till:
AmTrust Nordic AB,
Grev Turegatan 14, 116 46 Stockholm.