Personvern

AmTrust ivaretar ditt personvern. Våre retningslinjer for personvern forklarer hvordan AmTrust samler inn og bruker dine personopplysninger. De beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan bruke dine rettigheter. Klikk på linken under for å komme til AmTrust Nordic der du kan lese om AmTrusts retningslinjer for personvern på svensk, engelsk, dansk, finsk, norsk, kroatisk og polsk.

Les AmTrusts retningslinjer for personvern